7 Temmuz 2016 0 Yorum 0 77 Görüntülenme

Ruby Programlama Diline Ait Bazı Hazır Kodlar

Ruby İki Sayıyı Toplayan Kod

 

puts "1. sayiyi gir"
sayi1 = gets.chomp
puts "2.sayiyi girin"
sayi2=gets.chomp
toplam=sayi1.to_i+sayi2.to_i
puts "Toplam : "+toplam.to_s

Ruby Basit Bir Şifre Doğrulama Yapan Kod

def sorgu(ileti)
puts ileti
gets.chomp
end
def kaydet(a)
puts "#{a} adli parolaniz kaydedildi"
end
while true
p1=sorgu("Parolanizi Giriniz")
p2=sorgu("Parolanizi Dogrulayin")
if p1==p2
kaydet(p1)
break
else
puts "Girmis oldugunuz #{p1} ile #{p2} uyusmadi"
end
end

Ruby Dikdörtgenin Çevre ve Alan Bilgisini Hesaplayan Kod

print "Kenar Bilgilerini Giriniz: "
kenarlar = gets.chomp
kenar1,kenar2=kenarlar.split()
#Alan Bilgisi
alan = kenar1.to_i * kenar2.to_i
#Çevre Bilgisi
cevre= 2 * kenar1.to_i + 2 * kenar2.to_i
#Sonuç Satırı
puts "Alan : " + alan.to_s
puts "Cevre : " + cevre.to_s

Ruby Girilen Sayıyı İki Tabanına Çeviren Kod

decimal=13
i=1
output=""
while decimal>=1
i=decimal%2
output= output+i.to_s
decimal=decimal/2
end
output.reverse
puts output

Ruby Girilen Kenarlar Bilgilerine Göre Dik Üçgen Bilgisi Hesaplayan Kod

print "Kenar Bilgilerini Giriniz (Kucukten Buyuge) :"
kenarlar = gets.chomp
kenar1,kenar2,kenar3 = kenarlar.split()
if kenar1.to_i ** 2 + kenar2.to_i ** 2 == kenar3.to_i ** 2
puts "Dik Ucgendir"
else
puts "Dik Ucgen Degildir"
end

Ruby İdeal Kilo Hesaplayan Kod

print "Cinsiyetinizi Giriniz (E / K)"
cinsiyet = gets.chomp	
if cinsiyet == "E" || cinsiyet == "e" then
print "Boyunuzu Giriniz (cm.) "
boy = gets.chomp
print "Kilonuzu Giriniz "
kilo = gets.chomp
idealkilo = (boy.to_i - 100) - (boy.to_i - 150) / 4
puts "Ideal Kilonuz: " + idealkilo.to_s
if kilo.to_i > idealkilo.to_i then
puts "Kilo Vermeniz Gerekmektedir. "
else if idealkilo.to_i > kilo.to_i then
puts "Kilo Almaniz Gerekmektedir. "
else if 
puts "Ideal Kilodasiniz"
end					
end								
end	
if cinsiyet == "K" || cinsiyet == "k" then
print "Boyunuzu Giriniz (cm.) "
boy=gets.chomp
print "Kilonuzu Giriniz "
kilo=gets.chomp
idealkilo = (boy.to_i - 100) - (boy.to_i- 150) / 2
puts "Ideal Kilonuz: " + idealkilo.to_s
if kilo.to_i > idealkilo.to_i then
puts "Kilo Vermeniz Gerekmektedir. "
else if idealkilo.to_i > kilo.to_i then
puts "Kilo Almaniz Gerekmektedir. "
else 
puts "Ideal Kilodasiniz"												
end					
end												
end		

Ruby Çarpım Tablosu Çizen Kod

(1...11).each do |value| 
puts "#{value} \t" + (value.to_i*2).to_s + "\t" + (value.to_i*3).to_s + "\t" + (value.to_i*4).to_s + "\t" + (value.to_i*5).to_s + "\t" + (value.to_i*6).to_s + "\t" + (value.to_i*7).to_s + "\t" + (value.to_i*8).to_s + "\t" + (value.to_i*9).to_s + "\t" + (value.to_i*10).to_s end

Ruby Girdi Olarak Verilen Dosyadaki En Uzun ve En Kısa Kelimeyi Bulan Kod

#liste.txt okuma fonksyonum
def listeoku
file= File.readlines "liste.txt"
liste=[]
liste = file[0].split(/ /)
liste
end
#değişken satırlarım
uzunkelime=""
i=0
kisakelime="       "
l=0
#uzun kelime bulucum
listeoku.each do | myVar |
if uzunkelime.size < myVar.size
uzunkelime = myVar
end
i+=1
end
#kısa kelime bulucum
listeoku.each do | myVar1 |
if kisakelime.size > myVar1.size
kisakelime = myVar1
end
l+=1
end
#emirlerim
puts "En Uzun Kelime : #{uzunkelime}"
puts "En Kisa Kelime : #{kisakelime}"

Ruby Kelime Ağırlığını Bulan Kod

puts "Cumle Gir"
girilencumle=gets.chomp
dizi=girilencumle.split
i=0
agirlik=0
defa3=0
defa2=0
defa1=0
dizi1=girilencumle.split(//)
while i < dizi1.size
if dizi[i]=="a" || dizi1[i]=="e"
defa3+=1
else if dizi1[i]=="i" || dizi1[i]=="o" || dizi1[i]=="u"
defa2+=1
else
defa1+=1
end
end
i+=1
end
agirlik = (defa3.to_i * 3 ) + (defa2.to_i * 2) + (defa1.to_i * 1)
upcase=girilencumle.upcase
puts "#{upcase} Kelime/Cumlesinin Agirligi : #{agirlik}"

Ruby Girilen Sayının Mükkel Olup Olmadığını Kontrol Eden Kod

def mukemmelmi (bolunen)
bolen=1
toplam=0
while(bolen.to_s>bolunen.to_s)
if(boluen%bolen==0)
toplam+=bolen
end
bolen+=1
end
if(toplam==bolunen)
return false
else
return true
end
end
if(mukemmelmi(6))
puts "6 mukemmel bir sayidir"
else
puts "6 mukemmel bir sayi değildir"
end

Ruby Yeni Metin Belgesi Oluşturma

f = File.new("YeniMetinBelgesi.txt", "w")

Ruby Dosyaya Yazı Yazmayı Sağlayan Kod

File.open(dosya_ismi, 'w') { |file| file.write("yazılacak olan içerik buraya girilecek...") }

Ruby Ülke >> Başkent veya Başkent >> Ülke Bulan Kod

def sorgu(ileti)
print ileti
gets.chomp
end
#text dosyalarını oku
idler=File.readlines ("login.txt")
ulkeler=File.readlines("ulkeler_baskentler.txt")
#idleri splitle
i=0
while i < idler.size-1
idler[i]=idler[i].split(',')
i+=1
end
#ulkeleri splitle
k=0
while k < ulkeler.size
ulkeler[k]=ulkeler[k].split(',')
k+=1
end
id=sorgu("Kullanici Adini Girin: ")
pass=sorgu("Parolanizi Giriniz: ")
#kullanıcı parola döngüsü
while true
#kullanıcı parola dogrulama
if ( id==idler[0][0] && pass==idler[0][1].chomp ) || ( id==idler[1][0] && pass==idler[1][1].chomp ) || ( id==idler[2][0] && pass==idler[2][1].chomp ) || ( id==idler[3][0] && pass==idler[3][1].chomp ) || ( id==idler[4][0] && pass==idler[4][1].chomp ) 
puts "Ulke Baskent icin : ulkebaskent"
puts "Baskent Ulke icin : baskentulke"
puts "Cikis icin : cikis"
puts ""
print "Komut Giriniz :"
#ulkebaskent komutu
komut=gets.chomp
if komut == "ulkebaskent"
s=0
a=false
print "Ulke :"
ulke=gets.chomp
while true
if ulke==ulkeler[s][0]
a=true
break
else 
a=false
end
s+=1
end
if a==true
puts "Baskenti : #{ulkeler[s][1]}"
puts ""
else
puts "Bulunamadi"
puts ""
end
#baskentulke komutu
else if komut== "baskentulke"
b=false
e=0
print "Baskent :"
baskent=gets
while true
if baskent==ulkeler[e][1]
b=true
break
else 
b=false
end	
e+=1
end
if b==true
puts "Ulke: : #{ulkeler[e][0]}"
puts ""
else
puts "Bulunamadi"
puts ""
end
#çıkış komutu	
else if komut=="cikis"
puts "Panelden Cikis Yaptiniz"
exit	
else
puts "Komutunuz Anlasilmadi"
puts ""
end
end
end	
#parola uyuşmamazlığı
else
puts "ID ve Parolaniz Uyusmadi"
id=sorgu("Kullanici Adini Girin: ")
pass=sorgu("Parolanizi Giriniz: ")
end
end

Yukarıdaki kod için gerekli olan login.txt ve ulkeler_baskentler.txt burdan edinebilirsiniz.

Önceki Yazı Kısaca Vizyon ile Misyon
Sonraki Yazı Karıncaları Uzak Tutmanın Yolları

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Sorry, no posts were found.

0 Yorum Yapılmış

Yorum Yapılmamış

Mesaj Yazın