Güneş Tutulması

Güneş tutulmasının oluşumu, güneşin, ayın ve dünyamızın aynı doğrultudan konumlanması sonucunda ayın gölgesinin güneşi kapatacak şekilde dünyaya düşmesi şeklinde açıklanabilir. Ay, güneş ile dünyanın arasına girerek ışığı keser. Bu şekilde ayın gölgesi dünyaya yansır ve her yerin karanlık olmasına sebep olur. Güneş tutulmasının yaşanabilmesi için, dünyanın yörüngesinde dönmekte olan ayın, güneşin yörüngesinde dönen dünyanın yörüngelerinin çakışması gerekmekte. Ayın yörüngesel hareketi nedeniyle yılda birçok kez gerçekleşiyor olması gereken bu hadise çok nadir olarak gözlenebilmekte.

Güneş tutulmaları tip olarak 3 çeşide ayrılmakta. Bunlardan ilki tam güneş tutulması, ikincisi halkalı güneş tutulması ve son olarak parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulması esnasında dünyaya ulaşması gereken bütün ışık kesilmektedir. Bazı zamanlar ay yuvarlak şekli nedeniyle dünyadan uzaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak güneşin tamamını kapatamaz. Buna da halkalı güneş tutulması ismi verilmiştir. Ay, yeni ay evresindeyken dünya ile güneş arasına girdiği zaman güneş tutulması vuku bulur.

Bu evrede güneş diski tamamen yada kısmen örtülür ve ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29.5 günde bir ay, yeni ay evresine giriyor olmasına rağmen, her 29.5 günde bir bir güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun yaşanmasının nedeni ayın yörüngesinin bu durumun her ay yaşanmasına sebebiyet şekilde bir açıya sahip olmamasıdır.

Bu nedenle Ay, yeni ay evresinde yörüngesi üzerinde hareket ederken, Ay’ ın gölgesi Dünya’ nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Yılda iki kez olmak üzere Dünya- Ay – Güneş’ in konumları güneş tutulmasının yaşanmasına müsait olacak şekle gelir.

Bu koşullarda Ay’ ın gölgesi Dünya’ da belli bölgelere yansır ve güneş tutulması olayı gerçekleşir. Güneşin yalnızca belli başlı kısımlarının Ay aracılığıyla gölgelendiği durumlarda ise parçalı tutulma diye isimlendirilen olay gerçekleşir. Güneşin ay aracılığıyla tam olarak gölgelendiği durumlarda ise tam tutulma olarak adlandırılan olay görülür. Ayın gölgesinin tutulma esnasında takip ettiği yörüngeye ise tam tutulma hattı denmektedir. Bu hat 16 bin kilometre uzunluğunda ve 160 kilometre genişliğinde olup, yalnızca bu hattın üzerinde olanlar tam tutulma olayını gözlemleyebilir. Güneş tutulmaları en fazla 4 dakika sürebilmektedir.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir