Ruby Programlama Diline Ait Bazı Hazır Kodlar

Ruby İki Sayıyı Toplayan Kod

 

puts "1. sayiyi gir"
sayi1 = gets.chomp
puts "2.sayiyi girin"
sayi2=gets.chomp
toplam=sayi1.to_i+sayi2.to_i
puts "Toplam : "+toplam.to_s

Ruby Basit Bir Şifre Doğrulama Yapan Kod

def sorgu(ileti)
puts ileti
gets.chomp
end

def kaydet(a)
puts "#{a} adli parolaniz kaydedildi"
end

while true
 p1=sorgu("Parolanizi Giriniz")
 p2=sorgu("Parolanizi Dogrulayin")

 if p1==p2
 kaydet(p1)
 break
 else
 puts "Girmis oldugunuz #{p1} ile #{p2} uyusmadi"
 end

end

Ruby Dikdörtgenin Çevre ve Alan Bilgisini Hesaplayan Kod

print "Kenar Bilgilerini Giriniz: "

kenarlar = gets.chomp
kenar1,kenar2=kenarlar.split()

	#Alan Bilgisi

	alan = kenar1.to_i * kenar2.to_i

	#Çevre Bilgisi

	cevre= 2 * kenar1.to_i + 2 * kenar2.to_i

#Sonuç Satırı
 puts "Alan : " + alan.to_s
 puts "Cevre : " + cevre.to_s


Ruby Girilen Sayıyı İki Tabanına Çeviren Kod

decimal=13
i=1
output=""
while decimal>=1
i=decimal%2
output= output+i.to_s
decimal=decimal/2
end
output.reverse
puts output

Ruby Girilen Kenarlar Bilgilerine Göre Dik Üçgen Bilgisi Hesaplayan Kod

print "Kenar Bilgilerini Giriniz (Kucukten Buyuge) :"

kenarlar = gets.chomp
kenar1,kenar2,kenar3 = kenarlar.split()

	if kenar1.to_i ** 2 + kenar2.to_i ** 2 == kenar3.to_i ** 2
		
		puts "Dik Ucgendir"
			
	else
	
		puts "Dik Ucgen Degildir"
		
	end

Ruby İdeal Kilo Hesaplayan Kod

print "Cinsiyetinizi Giriniz (E / K)"
cinsiyet = gets.chomp	
	
	if cinsiyet == "E" || cinsiyet == "e" then
	
		print "Boyunuzu Giriniz (cm.) "
		boy = gets.chomp
		print "Kilonuzu Giriniz "
		kilo = gets.chomp
		
			idealkilo = (boy.to_i - 100) - (boy.to_i - 150) / 4
			puts "Ideal Kilonuz: " + idealkilo.to_s
				
				if kilo.to_i > idealkilo.to_i then
				puts "Kilo Vermeniz Gerekmektedir. "
				
					else if idealkilo.to_i > kilo.to_i then
					puts "Kilo Almaniz Gerekmektedir. "
										
						else if 
						puts "Ideal Kilodasiniz"
					end					
				end								
	end	
		
	if cinsiyet == "K" || cinsiyet == "k" then
	
		print "Boyunuzu Giriniz (cm.) "
		boy=gets.chomp
		print "Kilonuzu Giriniz "
		kilo=gets.chomp
		
			idealkilo = (boy.to_i - 100) - (boy.to_i- 150) / 2
			puts "Ideal Kilonuz: " + idealkilo.to_s
				
				if kilo.to_i > idealkilo.to_i then
				puts "Kilo Vermeniz Gerekmektedir. "
				
					else if idealkilo.to_i > kilo.to_i then
					puts "Kilo Almaniz Gerekmektedir. "
										
						else 
						puts "Ideal Kilodasiniz"												
					end					
				end												
	end		

Ruby Çarpım Tablosu Çizen Kod

(1...11).each do |value| 
puts "#{value} \t" + (value.to_i*2).to_s + "\t" + (value.to_i*3).to_s + "\t" + (value.to_i*4).to_s + "\t" + (value.to_i*5).to_s + "\t" + (value.to_i*6).to_s + "\t" + (value.to_i*7).to_s + "\t" + (value.to_i*8).to_s + "\t" + (value.to_i*9).to_s + "\t" + (value.to_i*10).to_s end

Ruby Girdi Olarak Verilen Dosyadaki En Uzun ve En Kısa Kelimeyi Bulan Kod

#liste.txt okuma fonksyonum
def listeoku
	file= File.readlines "liste.txt"
	liste=[]
	liste = file[0].split(/ /)

liste
end
#değişken satırlarım
uzunkelime=""
i=0
kisakelime="       "
l=0
#uzun kelime bulucum
	listeoku.each do | myVar |
		if uzunkelime.size < myVar.size
			uzunkelime = myVar
		end
	i+=1
	end
#kısa kelime bulucum
	listeoku.each do | myVar1 |

		if kisakelime.size > myVar1.size
			kisakelime = myVar1
		end
	l+=1
	end


#emirlerim
puts "En Uzun Kelime : #{uzunkelime}"
puts "En Kisa Kelime : #{kisakelime}"

Ruby Kelime Ağırlığını Bulan Kod

puts "Cumle Gir"
girilencumle=gets.chomp
dizi=girilencumle.split
i=0
agirlik=0
defa3=0
defa2=0
defa1=0
dizi1=girilencumle.split(//)

while i < dizi1.size
	if dizi[i]=="a" || dizi1[i]=="e"
		defa3+=1
		else if dizi1[i]=="i" || dizi1[i]=="o" || dizi1[i]=="u"
		defa2+=1
		else
		defa1+=1
		end
	end
i+=1
end

agirlik = (defa3.to_i * 3 ) + (defa2.to_i * 2) + (defa1.to_i * 1)
upcase=girilencumle.upcase
puts "#{upcase} Kelime/Cumlesinin Agirligi : #{agirlik}"

Ruby Girilen Sayının Mükkel Olup Olmadığını Kontrol Eden Kod

def mukemmelmi (bolunen)
bolen=1
toplam=0


	while(bolen.to_s>bolunen.to_s)
		if(boluen%bolen==0)
		toplam+=bolen
		end
		bolen+=1
	end


	if(toplam==bolunen)
		return false
		else
		return true
	end


end

	if(mukemmelmi(6))
		puts "6 mukemmel bir sayidir"
		else
		puts "6 mukemmel bir sayi değildir"
	end

Ruby Yeni Metin Belgesi Oluşturma

f = File.new("YeniMetinBelgesi.txt", "w")

Ruby Dosyaya Yazı Yazmayı Sağlayan Kod

File.open(dosya_ismi, 'w') { |file| file.write("yazılacak olan içerik buraya girilecek...") }

Ruby Ülke >> Başkent veya Başkent >> Ülke Bulan Kod

def sorgu(ileti)
print ileti
gets.chomp
end

#text dosyalarını oku
idler=File.readlines ("login.txt")
ulkeler=File.readlines("ulkeler_baskentler.txt")
#idleri splitle
i=0
while i < idler.size-1
idler[i]=idler[i].split(',')
i+=1
end
#ulkeleri splitle
k=0
while k < ulkeler.size
ulkeler[k]=ulkeler[k].split(',')
k+=1
end

id=sorgu("Kullanici Adini Girin: ")
pass=sorgu("Parolanizi Giriniz: ")
#kullanıcı parola döngüsü
while true
#kullanıcı parola dogrulama


if ( id==idler[0][0] && pass==idler[0][1].chomp ) || ( id==idler[1][0] && pass==idler[1][1].chomp ) || ( id==idler[2][0] && pass==idler[2][1].chomp ) || ( id==idler[3][0] && pass==idler[3][1].chomp ) || ( id==idler[4][0] && pass==idler[4][1].chomp ) 

	puts "Ulke Baskent icin : ulkebaskent"
	puts "Baskent Ulke icin : baskentulke"
	puts "Cikis icin : cikis"
	puts ""
	print "Komut Giriniz :"
	#ulkebaskent komutu
	komut=gets.chomp
	
	if komut == "ulkebaskent"
		s=0
		a=false
		print "Ulke :"
		ulke=gets.chomp
			while true
				if ulke==ulkeler[s][0]
					a=true
					break
				else 
					a=false
				end
			s+=1
			end
					if a==true
						puts "Baskenti : #{ulkeler[s][1]}"
						puts ""
					else
						puts "Bulunamadi"
						puts ""
					end
		#baskentulke komutu
		else if komut== "baskentulke"
			b=false
			e=0
			print "Baskent :"
			baskent=gets
				while true
					if baskent==ulkeler[e][1]
						b=true
						break
					else 
						b=false
					end	
				e+=1
				end

					if b==true
						puts "Ulke: : #{ulkeler[e][0]}"
						puts ""
					else
						puts "Bulunamadi"
						puts ""
					end

	
			#çıkış komutu	
			else if komut=="cikis"
				puts "Panelden Cikis Yaptiniz"
				exit	
			else
				puts "Komutunuz Anlasilmadi"
				puts ""
			end
		end
	end	
#parola uyuşmamazlığı
else
puts "ID ve Parolaniz Uyusmadi"
id=sorgu("Kullanici Adini Girin: ")
pass=sorgu("Parolanizi Giriniz: ")
end
end

Yukarıdaki kod için gerekli olan login.txt ve ulkeler_baskentler.txt burdan edinebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir